“ОПИТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ” (2022) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), pp. 64–72. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/271 (Accessed: 16 June 2024).