Georgiev, G. и Цветанов, Б. (2022) ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИЛОВИ ФИЛТРИ НА ВИСШИ ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), с-ци 2-11. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/265 (отворен на: 25Септември2023).