“МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ С ДВА КРАНА В ЕДИН ТРЮМ НА КОРАБ” (2022) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), pp. 12–16. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/264 (Accessed: 19 June 2024).