Dragneva, N. (2022) МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ С ДВА КРАНА В ЕДИН ТРЮМ НА КОРАБ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), с-ци 12-16. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/264 (отворен на: 8Декември2022).