“ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА” (2021) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), pp. 11–15. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261 (Accessed: 19 June 2024).