Seymenliyski, K. (2021) ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), с-ци 11-15. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261 (отворен на: 1Юни2023).