Minchev, D. (2021) ПРОЕКТИРАНЕ НА УЕБ САЙТ ЗА ПОРЪЧКА НА ХРАНА ОТ МНОЖЕСТВО РЕГИСТРИРАНИ РЕСТОРАНТИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), с-ци 54-59. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/258 (отворен на: 8Декември2022).