Minchev, D. (2022) РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), с-ци 29-33. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/255 (отворен на: 8Декември2022).