Minchev, D. (2022) ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОТГОВОР НА НАРАСТВАЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), с-ци 16-28. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/254 (отворен на: 8Декември2022).