Mareva, D. (2021) РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДНАТА МОЩНОСТ НА АВТОНОМНИ РЕЗОНАНСНИ ИНВЕРТОРИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), с-ци 2-10. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/250 (отворен на: 26Ноември2022).