Dragneva, N. (2020) МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТИПОВИ ТОВАРИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 9(1), с-ци 49-55. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/241 (отворен на: 2Февруари2023).