Seymenliyski, K. (2020) ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 9(1), с-ци 43-48. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/240 (отворен на: 9Август2022).