Nikolova, E. и Jecheva, V. (2019) ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС НА ИНОМОДЕЛ – СРЕДСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС МОДЕЛИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 8(1), с-ци 23-35. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/234 (отворен на: 1Юни2023).