Toshkov, A. (2018) „Списание Компютърни науки и комуникации, Том 6, № 1 (2017“), КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1). Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/22 (отворен на: 2Октомври2023).