“СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА И MOOCS” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), pp. 125–131. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/218 (Accessed: 20 July 2024).