Georgieva, P. (2018) СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА И MOOCS, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), с-ци 125-131. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/218 (отворен на: 2Октомври2023).