Dragneva, N. (2018) ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ВОДАЧ-АВТОМОБИЛ-СРЕДА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), с-ци 114-118. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/216 (отворен на: 3Юли2020).