Toskov, B. и Toskova, A. (2018) НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), с-ци 100-106. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/214 (отворен на: 7Август2020).