Nikolova, E. (2018) СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ И СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), с-ци 93-99. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/213 (отворен на: 1Юни2023).