Mareva, D. (2018) ТЕНДЕНЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМПУЛСНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), с-ци 72-78. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/209 (отворен на: 7Август2020).