Ivanov, A. и Georgieva, P. (2018) КЛАСИФИКАЦИЯ С КОНВОЛЮЦИОННИ НЕВРОННИ МРЕЖИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), с-ци 46-52. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/206 (отворен на: 2Октомври2023).