“Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 2 (2016)” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(2). doi:10.6666/кнк.v5i2.19.