“СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), pp. 31–40. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/180 (Accessed: 19 June 2024).