Georgieva, P., Dudinov, K., Chanev, N. и Andonov, A. (2018) СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), с-ци 31-40. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/180 (отворен на: 2Октомври2023).