“Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 1 (2016)” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(1). doi:10.6666/кнк.v5i1.18.