Toshkov, A. (2018) „Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 1 (2016“), КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(1). Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/18 (отворен на: 30Ноември2023).