Toshkov, A. (2018) АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(3), с-ци 2-9. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/170 (отворен на: 2Февруари2023).