“Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 4 (2015)” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(4). doi:10.6666/кнк.v4i4.17.