Toshkov, A. (2018) „Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 4 (2015“), КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(4). Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/17 (отворен на: 30Ноември2023).