Toshkov, A. (2018) ЕЛЕКТРОННОТО СПИСАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ В БУРГАСКИ СВОБОСЕН УНИВЕРСИТЕТ Е ВКЛЮЧЕНО В БАЗАТА НА ВИНИТИ – РАН, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(3), с 1. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/169 (отворен на: 7Февруари2023).