“ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(4), pp. 9–14. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/160 (Accessed: 22 July 2024).