Toshkov, A. (2018) ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2013 В БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(4), с-ци 1-2. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/158 (отворен на: 20Март2023).