“КЛАСИФИКАЦИОННО ДЪРВО И KULLBACK-LEIBLER РАСТОЯНИЕ-ОСНОВАНО НА ДЕТЕКТИРАНЕ НА АНОМАЛНИ ИНСТРУКЦИИ” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(1), pp. 40–44. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/153 (Accessed: 16 June 2024).