“Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 2 (2015)” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2). doi:10.6666/кнк.v4i2.15.