Jecheva, V. (2018) СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), с-ци 52-61. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/133 (отворен на: 1Юни2023).