“ИНТЕРАКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), pp. 17–24. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/128 (Accessed: 22 July 2024).