“ИМУНЕН МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), pp. 131–137. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/123 (Accessed: 22 July 2024).