“Списание Компютърни науки и комуникации, Том 3, № 3 (2014)” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3). doi:10.6666/кнк.v3i3.12.