Monova-Zheleva, M., Zhelev, Y. и Stewart, R. (2018) ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ С ИКОНИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БУРГАС, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), с-ци 92-101. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/119 (отворен на: 29Март2023).