Stewart, R., Monova-Zheleva, M. и Zhelev, Y. (2018) ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ – ИТ СЕКТОРЪТ В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), с-ци 74-82. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/117 (отворен на: 3Октомври2023).