“ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА МАГИСТРИ С ПОМОЩТА НА UNIGRAPHICS NX” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), pp. 26–40. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/112 (Accessed: 22 July 2024).