“Списание Компютърни науки и комуникации, Том 3, № 2 (2014)” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(2). doi:10.6666/кнк.v3i2.11.