Nikolova, E. (2018) ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), с-ци 1-4. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/109 (отворен на: 29Март2023).