Georgiev, G. и Balabanova, I. (2018) КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕЛЕТРАФИЧНИ СИСТЕМИ С ЯВНИ ЗАГУБИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), с-ци 85-94. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/108 (отворен на: 3Октомври2023).