Kravjar, J. (2018) „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЛАГАРИЗАЦИЯ В СЛОВАКИЯ: В РАБОТА СЛЕД 2010 г“., КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), с-ци 66-70. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/106 (отворен на: 21Септември2023).