Kasakliev, N. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), с-ци 57-65. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/105 (отворен на: 3Октомври2023).