Vatakov, V. и Gugova, V. (2018) OPTICAL BURST SWITCHING: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ КОЛИЗИИ НА ПАКЕТИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), с-ци 25-32. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/103 (отворен на: 3Октомври2023).