Markova, V. (2018) ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКТ ПРЕЦИЗНИ U/I И I/U ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА АНАЛОГОВИ СИГНАЛИ НА ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), с-ци 14-24. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/102 (отворен на: 21Септември2023).