“ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ” (2015) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), pp. 3–13. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/101 (Accessed: 19 June 2024).