Kolev, I. и Koleva, E. (2015) ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), с-ци 3-13. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/101 (отворен на: 3Октомври2023).